Å bli spist Print

Det bor en stor spiser i magen på enhver,  en som kan fordøye tungt psykisk materiale,  det som kan skape fysisk smerte. I hjertets indre bor en spiser av urolige tanker,  distraksjoner og forstyrrende følelser. Spiserne kan hjelpe deg til å få sjelekraften tilbake.

Den som føler  seg tung i sinn og skinn kan ha nytte av å aktivisere den store spiseren i magen.  Den prosessen styres av tanken. Gjennom tanken kan du  også sette den i arbeid.

Spiseren har en psykisk fordøyelse,  som glefser i seg,  smelter  og bringer  tung energi  ut av kroppen og auraen,  og ned til jorden.  

Spiseren kan komme som enstøvsugerslange fra  ditt indre  og suge til seg den tunge energien.  Eller som på en trommereise  i  et  kraftdyrs skikkelse.  Da kan det hende at  et mektig rovdyr eller en rovfugl dukker opp. Så kan du invitere spiseren til å ta for seg.

Om den tunge energien befinner seg i auralagene,  finner spisernne selv det som skal spises, som rovdyrene finner ådslene i skogen.

Om energien er som smerte i kroppen,  kan du invitere kraftdyret inn i kroppen din og be det gjøre deg den tjenesten det  er å spise opp det som plager deg.

Kraftdyret kan også vise deg hvordan skaden  oppsto,  om andre mennesker  var  involvert  i hendelsen og hva du skal gjøre for at dette ikke skal skje igjen.  Dersom skaden er påført deg av andre,  kan situasjonen  i dette mytologiske nu  gi en anledning til å gjøre opp,  slippe fortidens hendelser  og tilgi.

Dersom et organ er blitt svekket  og skadd,  kan kraftdyret  trekke ut den livsfientlige energien, og fylle organet  og deg med ny vitalitet.

Smerte i forskjellige former gjør at vi kan lide sjeletap. For når smerten trenger inn i kropp og sjel, da skvetter sjelen unna, og i noen tilfeller fragmenteres den og kan blai vari borte fra kroppen. Det er da man kan kjenne at man er utenfor seg selv,  man er på viddene, man mangler sentrum og tyungde og konsentrasjonen og kraften er som splitret opp og borte.

Om spisereren kan svelge og fordøye smerten, kan det skje som av seg selv at sjelekraften kommer tilbake.  Ved å sette spiseren i arbeid kan man altså gjøre sjelehenting på seg selv.

For den mer mystisk anlagte,  kan spiseren hjelpe til med å befri deg fra samtidens  og omverdens krav og bånd.

Spiseren kan svelge og fordøye  kroppen,  stedet der du bor,  hele jordkloden,  alt det som gjør deg til ”noe”. Spiseren kan også svelge observatøren,  så man blir intet,  et intet som er alt.

 Hva er så spiserene i det indre: Agenter for det hellige, mysteriets egne krefter.

 Og hva er så et intet som er alt...væren...


God fornøyelse…god fordøyelse…


Ailo Gaup