OM Å SKAPE FORANDRINGEN Print

Kursene er praktisk rettet og legger vekt på erfaringer som gjør at man kan ta grepet på sjamanens virksomhet. Som sjaman må man kunne ta grepet på skiftende omstendigheter i eget liv. Ofte krever rollen at man gjør det samme for andre.

Sjamanisme i dag er en arv fra et gammelt, stort kulturfag, som omfattet medisin, kunst, mytologiforståelse og historiske forestillinger. Man kan følgelig også studere sjamanisme som et fag, på linje med andre fag.

I den delen av vår undervisning legger vi særlig vekt på å formidle perspektiver og kulturell forståelse.

Sjamanisme er både et erfart livssyn og en overlevert verdensforståelse. Forståelsen vokser alt etter som vi i faget utvikler oss. Gjennom metodene utforsker vi egne liv og finner skapende uttrykk for det vi har på hjertet.

Det er spennende å lete opp den indre legen og kunstneren,  vismannen og kraften. På denne måten fornyer vi de gamle forestillingene om menneskenes iboende evner og kunnskaper. Som en stemme i samtiden har vi alt å vinne.

Gjennom våre erfaringer bringer vi sjamanarven videre.

Vi må først skape i oss selv den forandringen vi ønsker å se i andre og i samtiden.

Ailo Gaup

Saivosirkel i Oslo:

Starter 26-28 mai 2012. Kontakt This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Saivosirkel i Harstad:

Starter 11,12 og 13 februar 2012.
Info fra og påmelding til: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Naturvandring/utesitting:

Dette skjer i tiden 6. til 17. august i fjellet i Nord-Norge

Du kan få info fra: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Trondheim 

Gruppe under planlegging. Meld din interesse til Ailo.


SAIVO SJAMANSKOLE:  Å ta grepet


Jeg underviser i sjamanisme som en Verdensarv, med samiske tradisjoner som utgangspunkt. Sjamanens oppgave er å ta grepet, søke løsninger og finne kraft for å skape healing, forståelse og innsikt.


Arven

Fra gammelt av går et sjamanbelte fra Sameland og gjennom hele Sibir. Innvandrerne fra Asia brakte sjamanismen med seg til Nord- og Sør-Amerika. Disse tradisjonene finnes fra tidenes morgen i Australia og på de store øykulturene i Stillehavet, samt selvfølgelig i Afrika, menneskehetens vugge.

Sporene etter og tradisjonene fra disse eldste sjamanene finnes altså på alle kontinenter, og i mange former, som folkelig medisin, folkekunst, helleristninger, som forestillinger om det hellige i naturen og som ekstaseanvisninger.


Min bakgrunn

Min første erfaring med sjamanisme fikk jeg fra en samisk noaide. Seinere lærte jeg healingteknikker fra  mapuche-indianere fra Chile.

Den første systematiske opplæring over tid fikk jeg gjennom "Core shamanism" i California.

Jeg har truffet og studert med indianere fra  Nord- og Sør-Amerika, har fått lære grunnleggende Inka-sjamanisme og huna fra Hawaii.

På konferanser og reiser har jeg møtt sjamaner fra alle kontinenter


Sjamantreningen

Den omfatter trening i metodene for å ta grpet på kraft, healing og ekstase. Målet er at alle skal få møte egne kraftdyr, indre lærere  og kunne kjenne kraften fra ekstasen. I løpet av utdanningen får man også lære en lang rekke healingteknikker.

Sjamanmetodene er naturnære og bevissthetsforandrende. Ofte bruker vi naturen som inspirasjon og speil for å gå inn i egne landskap. Det hellige i naturen kan gi grunnlag for spesielle naturmøter og erfaringer. Skogen er levende. Fjellene peker mot det høye. Elvene forfrisker og renser. Stammens hjertetrommer kaller. Den som åpner seg for dette kan få del i dansen.


Selvutvikling

Det kan i begynnelsen bestå i å vikle seg ut av seg selv. For når man går på denne veien kan man oppdage at personligheten kan være problemet.

For å forankre høye erfaringer i kroppen kan man altså måtte gjennomgå justeringer.

Sjamanisme er psykologiens forløper, og har sin egen forståelse av både psykens krefter og selvutviklingen. Å komme videre kan bestå i å  "sende vekk" tung energi og å hente tilbake tapt sjelekraft.

For å bli en god sjaman må man kunne ta grepet på disse sidene av livet, eget liv og andres


Symbolforståelse

Et symbol er et psykisk faktum, som mest presist kan uttrykkes på den måten som symbolet fremstår på.

Trommereiser kan ta en inn i en dyp og fascinerende symbolverden.

Det kan være lett å forbli forelsket og fortryllet av symbolene fra det ubevisste om man ikke kan løfte deres kvaliteter frem i en rasjonell forståelse.

Sjamanmetodene har sine måte å gjøre det på og sin forståelser å gi.


Kreativiteten

Kreativiteten bor i den delen av kroppen og sjelen som hviler i det ubevisste.  Målet med de kreative øvelsene er å finne sitt uttrykk, om det skjer gjennom maling, skriving, bevegelse eller lyd.

Det som gjelder på sjamanens vei er å få et personlig møte med både kraften og kreativiteten.

Det bor en kunstner i enhver og kunstneren vil uttrykke seg. Dette arbeidet kan gi glede, kraft og tydelighet for enselv og for andre.


Ekstasen

For den som vil utforske Kraften er ekstasen veien.

Ekstasen  er sjamanens reise inn mellom verdenen. Den kan være stille eller stormfull. Den gode stillhet er ekstasens forløper. Midt i den intense trommedansen er hjertet i total ro

Ekstase er en tilstand av dyp konsentrasjon og høy abstraksjon. Der instinktene og superhjernen i harmoni. Ekstasen tar en ut av tankestrømmen.


Bøkene

Bøkene Sjamansonen og Inn i naturen er grunnbøker i denne utdannelsen. Her beskrives sjamanens vei og visdom og hvordan man går frem for å gjøre sjamanerfaringer.

Bøkene inneholder også historisk materiale om samisk sjamanisme, og legger vekt på hva denne sjamantradisjonens i Europas nordvestlige hjørne kan bidra med. Boken kan også kjøpes i alle bokhandlere.

Nettstedet www.sjaman.com er en del av arbeidet med å formidle sjamanismes alternativer og muligheter til samtiden.


Sjamangruppene


Utdanningsgruppene møtes to, tre ganger årlig. Hvert møte har et hovedtema. Mellom samlingene har man en hjemmelekse. Et forløp inkluderer vanligvis 6 samlinger.  Undervisningen ledes av meg og drives sammen med hjelpende sjamaner.

Om du vil delta en gruppe, kan du kontakte meg på  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

Velkommen til Saivo Sjamanskole.

Ailo Gaup


.