Kløvd hjerne, og hva så? PDF Print E-mail
Vi er født med kløvd hjerne, og de fleste av oss opplever tilværelsen på dualistisk måte. Det er spennende å utforske de to sidene av hjernen, sy dem sammen til én opplevelse av livet, både hverdagen og dypet.

På sjamanmåten kan man bruke venstre hjernehalvdel til å utforske høyre, og omvendt.

Man kan gå fram på denne måten. Man kan forestille seg at ens bevisste oppmerksomhet lander i venste hjernehalvdel, med dens innhold og kapasitet for erfaringer. 

Venstre hjernehalvdel er også som et landskap å gå inn i, med en tendens til lagre kunnskape på en måte, og å kommunisere på ett vis. Jeg kaller den side det rasjonelle, logiske selvet. Oppgaven til det selvet , eller egoet er å ta valg  og beslutninger og å løse de oppgavene som hører til det praktiske livet. Alle trenger et sterkt og helt ego for å kunne ta gode beslutninger og å manøvrere "etter kursen" gjennom alle dagliglivets distraksjoner og kaos.

På sjamanmåten kan man så reise på innsiden av hjernens landskap, fra venstre til høyre side.

Det kan inkludere å finne en bru å passere over. På den brua er det en vokter som du må forholde deg til. Som alle voktere i psykens verden må vedkommende blidgjøres, om du vil passere over og kunne vandre videre i fred.

Når du har bligjort vokteren, kan du slippe inn i landskapet på den andre siden av hjernekløften. Der kan man la oppmerksosmheten, eller den indre eventyreren vandre omkring og erfare det instinktive selvet. Etter hvert kan man oppdage at man er et vesen som virkelig er delt i to og at det finnes en fysisk og medfødt grunn for dette.

Den som kan bruke tid på å se forskjellene, har fått et verktøy til å oppheve motsetningene. For det er vel ikke bare jeg som har opplevd at det rasjonelle sinnets beslutninger, kanskje venstrehjernens vilje, blir sabotert av det instinktive selvet.

På den andre siden kan sinne og hat kan oppheves i møte med sin motsetning, kjærligheten. 

Det foregår en kommunikasjon mellom hjernehalvdelene, der en side prøver å være sjefen over den andre, og i en skolert befolkning er det vel slik at venstresiden pørver å dominere høyre. Men den delen som er sjef om dagen, får sitt igjen om natten. For da sniker de hemmelige drømmeagentene fra ene siden over til den andre for å gjenoppretter balansen så fort og godt som mulig.

En første sjamanoppgave kan være å åpne hjernebruene for to-veistrafikk.

Jeg er altså ikke så interessert i å klassifisere egenskapene som tilhører vår delte hjerne, som at venstrehjernen er maskuling og høyre er feminin, eller omvendt. Det som interesserer meg er det rasjonelle selvets møte med instinktselvet. Det instinktive selvet rommer dypet. Der møter personlig tid og historie all tidløshet. Der kan egogrensene åpners for det grenseløse.

Drømmene rommer de hemmelige agentene, som jobber for enhet og balanse. Om man kan gå inn i en drøm og forandre den mens man drømmer, da samarbeider høyre og venstre hjernehalvdel, viljen samarbeider med den flytende kraften fra dypet, og ingenegenskap dominerer.

Verbalisering gir ikke erfaring med innholdet i dypet eller i den hjernehalvdelen som snakket et annet språk enn ord. 

Barndommens sjokk ligger lagret i kropp og sinn. Alle lengter etter dypet, men frykter at sjokkene vekkes til live og må gjenoppleves. Fordi man er splittet i to, bygger angsten seg opp for den skisofrene muligheten man er født med. Det er en utfordring å krysse brua.

Problemene kommer altså nedenfra, fra sjokkene og alt det fortrengte, og ovenfra fra superegoet, den innlæringen som har forkrøplet mennesket  ved å skape mindreverdet.

De fleste lengter etter dypet, men er redd for smerten fra fortiden og redd for det intantile. Det rasjonelle og logiske selvet ser ned på det infantile, mens det instinktive selvet elsker det indre barnet, leken og mytelandet.

 Se tråden:

http://sjaman.com/component/option,com_smf/Itemid,112/topic,8685.0

ailo gaup 

 

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2008. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling