Kirkens forsoningskonferanse PDF Print E-mail
Hvordan skal en freds- og forsoningssøkende kirke i dag forholde seg til den urett den selv engang skapte gjennom sin misjonsvirksomhet, i Sapmi og andre steder?

Den norske kirkes forsoningsprosjekt i det lulesamiske området, i samarbeid med
Sør-Hålogaland bispedømmeråd, inviterer til konferanse i Rønvik kirke, Bodø


Mandag 27. oktober 2008, kl 10.00 – 15.30

Misjon eller religionsdialog – hva kreves av kirken for å bidra til fred og forsoning, lokalt og globalt?


Gjennom kirkens treårige forsoningsprosjekt i det lulesamiske området i Norge (2005-2007) har flere vanskelige og svært utfordrende problemstillinger blitt reist.

En av disse er knyttet til kirkens misjonsvirksomhet.

Gjennom forsoningsprosjektet er det blitt hevdet at samisk tro og livsanskuelse ble ”demonisert” av kirken. En demonisering som påførte den samiske befolkningen et fundamentalt identitetstap som fortsatt i dag er merkbart i det samiske samfunnet.

Mot denne bakgrunnen har et nytt hovedspørsmål blitt aktualisert:

Hvordan skal en freds- og forsoningssøkende kirke i dag forholde seg til den urett den selv engang skapte gjennom sin misjonsvirksomhet?

Vi tror det er svært viktig at spørsmålet stilles, ikke bare her i vår egen lokale samisk-norske kontekst, men overalt i verden der den kristne kirken har utfordret andre religioner og trossystemer gjennom sin misjonsvirksomhet.

Med utgangspunkt i den samiske misjonshistorien, og konsekvensene av den, mener vi at tiden er kommet for at kirken og misjonsorganisasjonene i sterkere grad enn før snakker åpent og tydelig om de uheldige sidene ved misjon. Hvordan skal kirken og organisasjonene ivareta sin rolle som tros- og verdiformidlere, og utviklingsaktører, i en stadig mer globalisert verden, uten å krenke andres tro og kultur?

Foredragsholdere:

Stiftskapellan Torgeir Norwich, Tromsø – Kirkens demonisering av den samisk troen

Sjaman og forfatter Ailo Gaup, Oslo – Frihetens time er kommet!

Leder for organisasjonen Coloured Khoisan Reformation Pastor Dr Mike Adams, Cape Town, Sør-Afrika – Life and Gospel in the Lost City of Atlantis

Tidligere misjonær i Norsk Tibetmisjon Dorothea Vestøl, Lillesand/Nepal – ”Myndighetenes restriktive holdning overfor vestlig misjon har vist seg å være en velsignelse for folk og kirke i Nepal.” Erfaringer fra mangeårig ”dialogisk” misjonsarbeid i Nepal.

Leder for Nepals Kristne Råd og leder for Nepals Menneskerettighetskommisjon, Professor Dr K.B. Rokaya – Den dialogiske kristendommens kraft i freds- og forsoningsarbeidet i det nye Nepal

Kateket og prosjektleder Heidi Strand Mathisen, Hamarøy – Dialog og forsoningsperspektiver i trosopplæringen i det tokulturelle Hamarøy

Biskop Tor Berger Jørgensen – Hvordan skal kirken i dag forholde seg til den urett den selv har skapt?

Paneldebatt med innspill fra salen.

Konferansen ledes av tidligere sokneprest og prosjektleder, nå ordfører i Hamarøy Rolf Steffensen.

Deltakeravgift: kr 300,- inkl lunsj og kaffe.

Påmelding til Sør-Hålogaland bispedømmekontor, tlf. 75548550 eller e-post:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , innen 23. oktober.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2008. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling