Hvor tar sjamanismen veien? Print

Sjamanisme og tromming er nærmest blitt mainstram, i alle fall i den alternative verden. Men faget må også utvikles. Hvor tar den gamle sjamankunsten veien? På et ordvekslingsmøte på Unity-sentret i Oslo er dette temaet.

Ailo Gaup vil ta for seg noen sider ved sjamanenes praksis, hva som trenger fornyelse og i hvilken retning dette gamle kulturfaget tar, eller bør ta.

Også sjamanismen som den presenteres og praktiseres i dag har sin retorikk, sine vaner og selvfølgeligheter. Hva må vi gjøre for at sjamanismens praksis fortsatt skal åpne usagte muligheter og lede til befriende rom, løftet opp av energi, opp over alle grenser? 

Med seg på møtet har han tre andre personer. Forsker  og sjaman Iulie Aslaksen vil utdype erfaringer med sjeletap og sjelehenting. Kunstner Sissel Berntsen vil fortelle om sin sjamaninspirerte kunst i og med landskapet, og om musikk i  millioner år gamle steiner.  Musiker Torgeir Vassvik bidrar med innslag fra sine ”verdensmusikk”, som joik og overtonesang.

Møtet er kommet i stand i forbindelse med Sjaman Gathering 2012, der alle fire  deltar.

Sjaman Gathering finner sted 21-24 juni. Den er laget for dem som er interesserte i praktiske og teoretiske sider ved temaet. Ailo Gaup er faglig leder for Sjaman Gathering 2012. Han er sjaman og forfatter.

If you care, vær velkommen til

Unity torsdag 7. juni kl. 19.
Inngang 100 kroner.
www.unity.no

www.sjamangathering.no