Himmelrytterne Print
Jeg er en himmelrytter
men vet ikke hvordan
jeg skal fortelle deg det.
Jeg rir på stillheten.
Ytre stillhet er en ting.
Indre stillhet er noe annet.
Hvor lenge kan du sitte stille,
uten at tanker krysser
over stillhetens egen terskel?
Hvor lenge kan jeg
holde fokus på ingenting,
uten konsentrasjon?
Ikke alle vet at det er mulig.
Hva betyr ingenting
når tanker er skramlende lyd?
Ikke alle kjenner sitt supersinn.
I stillheten rir jeg
på himmelens stier.
Har vi møtt hverandre
noen gang?
Kanskje var det vi
som satt sammen
i varmen fra solbålet?