Heidi til Sametinget Print

Heidi Haaker Greiner er valgt inn på sametinget for perioden 2009-2013. Hun er assisten på Saivo og driver egen sjaman-og healingpraksis. På Sjamansonen er hun kjent for sine innlegg, særlig sine dikt. Hun er innvalgt på andre plass for Ap.

Det er første gang Ap. har fått to representanter fra Sør- Norge. Det er også første gang at en offentlig kjent sjaman velges inn.

- Æ e stolt å glad, sier hun.

Plenumsbygget 1

Opptellingen etter sametingsvalget er ennå ikke ferdig, merkelig nok.

"Fire kretser er nå ferdige med den endelige opptellingen. Sametinget vil offentliggjøre representantene og vararepresentantene fra de forskjellige kretsene så fort de får møtebøkene fra den endelige opptellingen fra opptellingsvalgstyrene", skriver de på nettet.

 

AG